Geschiedenis

Scouting in Tiel
Scouting in Tiel gaat veel verder terug dan alleen deze vereniging, Tiel was één van de eerste steden waar scouting gevestigd werd. In 1910 was de eerste groep in Nederland en rond 1912 was de eerste groep gevestigd in Tiel. Vanaf die tijd tot nu hebben er groepen gedraaid als de Batouwse Padvinders. en de Katholieke St. Maartensgroep. Alle kleine verenigingen zijn later samengekomen in één groep, Scouting Tiel. De geschiedenis van alle groepen, een hoop spelmateriaal (zoals oude boeken over Jachtgebieden, die allang niet meer verkrijgbaar zijn) worden nog steeds bewaard en gebruikt in het huidige spel.

Scouting Phoenix & Scouting Tiel
Scouting Phoenix is in 1989 ontstaan na een afsplitsing met Scouting Tiel. Met de jaren bleef de nieuwe vereniging groeien, en met een nieuwe vaste locatie op de 'Tielerwaardlaan' verging het de vereniging voorspoedig. Nadat de verenigingen ruim een decennium apart van elkaar bestonden was het door een gebrek aan vrijwilligers noodzakelijk om weer te fuseren. De nieuwe vereniging kreeg de naam 'Scouting Phoenix Tiel'. De groepsdas van Scouting Phoenix bleef behouden in de nieuwe vereniging. Na de fusie is nog een tijdje gebruik gemaakt van de beide locaties, daarna heeft de vereniging de 'Tielerwaardlaan' verlaten en zich gevestigd op 'de Hennepe', het voormalig clubgebouw van het oorspronkelijke Scouting Tiel.